Zesłanie Ducha Świętego 2021
23 maja 2021
70 lat w zakonie
24 maja 2021

Za 800 lat…

Za: diecezja.pl

Abp Marek Jędraszewski na zakończeniu jubileuszu kanoniczek Ducha Świętego: Dziękujemy za 800 lat prawdziwie żywego strumienia miłości

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kościele św. Tomasz abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. z okazji zakończeniu jubileuszu 800-lecia obecności w Polsce Zakonu Ducha Świętego. Metropolita krakowski podkreślił, że Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia od ośmiu wieków głęboko wpisuje się nie tylko w krajobraz Krakowa, ale w jego najbardziej żywotną tkankę, która jest uczyniona z miłości.

Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę, że choć Apostołowie słyszeli nauczanie Jezusa i widzieli znaki, jakich dokonywał, a także mimo wyznawania wiary w Niego, ich poznanie Chrystusa nie było ani pełne, ani do końca trwałe. Metropolita wskazał na przykład zaparcia się św. Piotra, który w Wieczerniku zapewniał o wierności Chrystusowi. Poznanie i miłość Apostołów miał dopełnić dopiero Duch Święty.

Św. Piotr wygłosił „pierwszą katechezę” o jednym Bogu w Trzech Osobach właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. – Prawda wyrażona z wielką mocą – w tym co, mówił i w sposób, w jaki mówił Piotr nie było cienia lęku zamykania się w Wieczerniku przed Żydami. To była pewność wiary wynikająca z daru Ducha Świętego – mówił abp Marek Jędraszewski.

– By osiągnąć wieczność mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, po to, aby nasze czyny były z Ducha. A to wiąże się ze szczególną – niezbędną dla naszego zbawienia – więzią z Chrystusem dźwigającym krzyż, cierpiącym i zmartwychwstałym. (…) Cieszyć się owocami Ducha, to znaczy także zmagać się ze swoimi słabościami, pokusami, które płyną z zewnątrz i tym wszystkim, co chciałoby nas zniewolić – mówił arcybiskup zwracając uwagę na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, a także wspaniałomyślność, skromność i czystość. Metropolita zauważył, że do tego nawiązał bł. Gwidon, założyciel duchaczy, który w godle zakonu umieścił podwójny krzyż o dwunastu rozgałęzieniach. – Doskonale rozumiał, co znaczy nowy człowiek narodzony z Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego. Rozumiał, jak ważne są te zmagania, które musi przyjąć wierny uczeń Jezusa Chrystusa – dodawał abp Marek Jędraszewski.

Metropolita podkreślił też zmagając się o to, aby być uczestnikiem dwunastu owoców Ducha Świętego trzeba poświęcić się innym. – Tym, którzy są daleko od Chrystusa, którzy są naznaczeni różnego rodzaju słabościami, cierpieniami, a niekiedy wręcz odtrąceniem. Pomagając innym, by osiągnęli owoce Ducha Świętego, najlepiej samemu można się wtedy przybliżać do Chrystusa i błogosławionych owoców Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, które stały się naszym udziałem, od zesłania Ducha Świętego – mówił arcybiskup. 

Przywołując historię Zakonu Ducha Świętego metropolita krakowski zaznaczył, że w 1220 r. do Polski zakonników sprowadził bp Iwo Odrowąż. W 1244 r. z pobliskiego Prądnika bp Jan Prandota przeniósł szpital duchaków do Krakowa. – Chodziło o to, żeby dostrzec w nich kogoś, kogo kocha Bóg i zrozumieć, że biedny, odtrącony, schorowany często człowiek ma prawo cieszyć się owocami Ducha Świętego i trzeba mu to umożliwić, pomóc i wskazać drogę – mówił abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup podkreślił, że Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia od ośmiu wieków głęboko wpisuje się nie tylko w krajobraz Krakowa, ale w jego najbardziej żywotną tkankę, która jest uczyniona z miłości. – Z miłości płynącej z góry, od Ducha Świętego, z miłości, która zaraża swoim entuzjazmem i gotowością niesienia pomocy innych ludzi, miłością, która poprzez tych szlachetnych ludzi rozlewa się na najbardziej potrzebujących i spragnionych miłości – mówił abp Marek Jędraszewski dziękując za 800 lat „prawdziwie żywego strumienia miłości”, który płynie od Ducha Świętego na Kraków i inne miejsca naszej ojczyzny, wszędzie tam, gdzie są siostry od Ducha Świętego.

Metropolita krakowski przypomniał, że siostry duchaczki posługują w szpitalach i domach opieki, prowadzą przedszkola, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom samotnej matki, podejmują pracę parafialną jako pielęgniarki środowiskowe i opiekunki chorych, organistki, zakrystianki i kancelistki. – Tak wiele dobra się dzieje, za które dzisiaj pragniemy dziękować Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, prosząc Go, aby ten strumień wielkiej miłości, który płynie od Bożego tronu trwał przez kolejne lata, dziesięciolecia, wieki i sprawiał, że wszędzie tam, gdzie ludzie chcą żyć miłością i są jej spragnieni, tej miłości Bożej, poprzez szlachetność serc, mogli doświadczyć, więcej – by ta miłość, jaką zostają obdarzeni, przyjmowała trwały owoc darów Ducha Świętego, które sprawiają, że Kościół także w dzisiejszych trudnych czasach, jest najbardziej przejmującym i wiarygodnym znakiem Bożej miłości – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Za: diecezja.pl

Msza św. na zakończenie Roku Jubileuszowego 800-lecia Zakonu Ducha Świętego w Polsce

Warto również przeczytać: Od 800 lat z Duchem Świętym