Pocałunek Boga
24 sierpnia 2013
biblia
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi…
24 sierpnia 2013

Zaślubiona na zawsze Jezusowi

Kraków, Szpitalna.

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Krakowie odbyły się śluby wieczyste s. Agnieszki Radziwanowskiej.

Ceremonia ślubów miała miejsce w kościele św. Tomasza w czasie Mszy św. której przewodniczył o. Wiesław Wiśniewski – Moderator Towarzystwa Ducha Świętego wraz z ks. Czesławem Pacem – kapelanem z Lotniczej. We Mszy św. uczestniczyła wspólnota sióstr oraz najbliższa Rodzina s. Agnieszki. Szczególne poruszającym momentem ceremonii ślubów wieczystych są słowa „składam na zawsze moje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa…” oraz osobiste złożenie formuły i własnoręczne podpisanie jej na ołtarzu wobec wszystkich uczestników cereminii. W okolicznościowej homilii Ojciec Wiesław powiedział, że obecna okoliczność jest dowodem na to, że Pan Jezus potrafi zachwycić ludzkie serce tak dalece, że staje się On jedyną MIŁOŚCIĄ. Nazwał uroczystość ślubów wieczystych „nowym wylania Ducha Świętego”, który konsekruje czyli jednoczy z Jezusem Oblubieńcem. Ta łaska dotyka w tym dniu wszystkich, którzy uczestniczą w tej ceremonii. Wieczysta konsekracja to „nowy owoc Ducha Świętego” dla Kościoła i Zgromadzenia, szczególne dla ubogich i potrzebujących, którzy stoją w centrum pozostawionego nam przez Ojca Założyciela charyzmatu.Na zakończenie uroczystości s. Agnieszka wyraziła „słowa uwielbienia dla Pana Boga i wdzięczności dla ludzi”. Wyznała, że w szczególny sposób dziś do siebie odnosi słowa z przeczytanej w tym dniu Ewangelii „ błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią słowa powiedziane ci od Pana”, bo w życiu prowadziło ją Słowo. Po zakończonej uroczystości w kościele kapłani i siostry wraz z rodziną  s. Agnieszki zgromadzili się na uroczystym obiedzie, któremu towarzyszyła radość i wspólny śpiew.

Ślubna galeria