Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb CSS


Wszechmogący, Miłosierny Boże, który wezwałeś służebnicę swoją siostrę Emanuelę do ściślejszego zjednoczenia z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, wlewając w jej serce ducha kontemplacji i gorliwości o zbawienie dusz, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, o którą Cię z ufnością prosimy.
Rozpal w nas apostolskiego ducha miłości, pokuty i wynagrodzenia i spraw, jeśli taka Twoja święta wola, abyśmy mogli radować się wyniesieniem twojej służebnicy Siostry Emanueli do chwały ołtarzy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…


O łaskach otrzymanych za przyczyną Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli prosimy powiadomić:
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego
ul. Szpitalna 10
31-024 Kraków
kontakt e-mail 

 

Czytaj więcej: Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb CSS

W dniu Chrztu – narodziny dla Nieba                                   

Służebnica Boża s. Emanuela Kalb
w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego przeżyła 59 lat.

Czytaj więcej: W dniu Chrztu – narodziny dla Nieba

I have found the Truth and I have followed It

 

emanuela1

 

The Servant of God - Sister Emanuela Kalb.

 

 

 

 
Sister Emmanuela Kalb was born into a Jewish family on the 26th August 1899 in Jaroslaw ( the diocese : Przemysl) in the South of Poland. She was the eldest of her six siblings. Her parents gave her the name Helena. They were deeply religious Jews and brought up the children in their faith.

Czytaj więcej: I have found the Truth and I have followed It

LA SERVA DI DIO SUOR EMANUELA KALB CSS

LA SERVA DI DIO SUOR EMANUELA KALB, CSS (1899-1986)
 

I. Breve profilo della vita

a) L’infanzia, l’educazione e la conversione

Suor Emanuela Maria Magdalena (Chaje) Kalb nacque il 26 agosto 1899 a Jarosław vicino a Przemyśl, nella zona sud-orientale della Polonia (Galizia Orientale), soggetta allora alla dominazione austriaca, nella famiglia ebrea, molto credente, di Schie (Osias) Kalb e Jütte (Ida) Friedwald. Subito dopo la nascita della Serva di Dio, la famiglia Kalb si è trasferita a Rzeszów, a circa 60 km da Jarosław. Chaje (il suo nome polonizzato: Helena; in italiano: Elena), fu la primogenita di sei figli.

Czytaj więcej: LA SERVA DI DIO SUOR EMANUELA KALB CSS

Droga Krzyżowa z Siostrą Emanuelą

1. Jezus na śmierć skazany

 Odprawiając raz Drogę Krzyżową, ujrzałam nagle Pana Jezusa. W jednej ręce trzymał życie pełne pociech i szacunku ludzkiego, czci, jaką z sobą niesie gorliwość w służbie Bożej, oraz wszelkie błogosławieństwa jakich można doznać w życiu zakonnym. W drugiej ręce trzymał bezmiar męki, cierpień, bólów wszelkich, całe morze goryczy. Pan rzekł do mnie: „Wybieraj!” – „Ty sam, Jezu, wybieraj dla mnie. Daj, co chcesz, wszystko mi będzie jednakowo miłe z Twojej Ręki. Tylko łaski Twojej nie odmawiaj” (Dz, 33).

 

Czytaj więcej: Droga Krzyżowa z Siostrą Emanuelą

Poznałam Prawdę i poszłam za Nią

Czcigodna Służebnica Boża S. Emanuela Kalb przyszła na świat 26 sierpnia 1899 r. w Jarosławiu w wierzącej rodzinie żydowskiej jako najstarsza z sześciorga dzieci. Szkołę podstawową ukończyła w Rzeszowie w 1915 r. W 1916 roku przeżyła śmierć matki, która podczas epidemii tyfusu przez osiem miesięcy pielęgnowała chorych i zaraziła się tą chorobą. Po ukończeniu siedemnastu lat Służebnica Boża zachorowała i znalazła się w szpitalu, gdzie zetknęła się z siostrami zakonnymi. Nawiązała z nimi serdeczny kontakt i prowadziła długie rozmowy. W czasie tych rozmów zapoznała się bliżej z postacią Chrystusa i uwierzyła, że jest On obiecanym Mesjaszem. Po odzyskaniu zdrowia i przygotowaniu się to Chrztu świętego przyjęła ten sakrament w dniu 18 stycznia 1919 r. w katedrze przemyskiej. W maju tego samego roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania. W 1923 r. w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krośnie złożyła egzamin dojrzałości uprawniający ją do podjęcia pracy nauczycielskiej w publicznych szkołach ludowych.
 

Czytaj więcej: Poznałam Prawdę i poszłam za Nią

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu