04
Dziękczynienie za heroiczność cnót
1 czerwca 2018
90 lat temu
1 czerwca 2018

31 rocznica Narodzin dla Nieba

04

18 stycznia – to kolejna, tym razem 31 rocznica Narodzin dla Nieba Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb.

Na kilka lat przed śmiercią, w wewnętrznym widzeniu, dane jej było doświadczyć czegoś z tej szczęśliwości nieba, za którą tęskniła. Oto opis, jaki pozostawiła na kartach Dziennika:
„«Czy wiesz, co cię czeka?» – Ujrzałam nagle jakąś dziwną jasność, jakieś piękno niewypowiedziane, jakąś rozkosz niepojętą, ale to było jakoby tło. Wśród tej niepojętej szczęśliwości był Bóg. I On objął, ogarnął duszę w niewypowiedzianym uścisku Miłości. To trwanie w uścisku Miłości Boga jest właściwą istotą nieba. Tu język ludzki nic nie wypowie”.