Boże Ciało w niedzielę
18 lipca 2014
biblia
Królestwo Boże podobne jest …
27 lipca 2014

…byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy…

biblia

XVI niedziela zwykła

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Mt 13, 24-30

  • …Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa… Wielka troska Boga o każdego człowieka… troska, by przypadkiem nie zniszczyć nawet najmniejszego dobrego owocu… pszenicy. Każdego otacza chwast i pszenica… dobro i zło… wartości, które trzeba wybierać… Co ja wybieram? Czy mam świadomość, że Bóg pozwala mi wybierać… że pozwala rosnąć i chwaście i pszenicy, aby nie uszkodzić tego co dobre…? I we mnie i w Tobie jest chwast i pszenica… dobro oraz upadki i słabości… Czego jest więcej? Czy staram się, by pszenica miała dobre warunki do wzrostu? Jak wielka jest miłość Boga, że dba o najmniejsze dobro w człowieku, choć czasami tego chwastu jest tak dużo. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym?

s. Pia CSS