Duch Święty przychodzi w Słowie Bożym
7 czerwca 2014
biblia
Uradowali się (…) ujrzawszy Pana
7 czerwca 2014

Duch Święty szuka…mieszkania w nas