Zesłanie Ducha Świętego 2020
31 maja 2020
Wołanie o miłość
2 czerwca 2020

Duch na ósmym kontynencie

Duch wieje kędy chce! Na szczęście nikt, ani nic nie może wyznaczać, ani ograniczać sposobu, przestrzeni i zasięgu Jego działania…  Wszechmocny i Wszechpotężny staje się Bezradny tylko w jednym przypadku – kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie zamknie przed Nim serce.

Wielką przestrzenią działania Ducha Świętego w czasie pandemii jest sieć Internetowa, określana dziś mianem „ósmego kontynentu”… Siostry z Pisarówki wykorzystały ten „kontynent”, aby w czasie Nowenny utworzyć na nim „Wieczernik Online”. Dzięki aplikacji Zoom w Wieczerniku tym, codziennie wieczorem spotykała się grupa młodzieży z różnych zakątków Ukrainy – od Podola do Donbasu , aby wzywać i uwielbiać Ducha Świętego. W programie  zoomowych spotkań, animowanych przez siostry,  było świadectwo o doświadczeniu działania Ducha Świętego w czyimś życiu oraz Koronka do Ducha Świętego prowadzona przez uczestników. Spotkanie kończyło się kapłańskim błogosławieństwem.

Poruszająca była ta modlitwa, kiedy w sieci z różnych miejsc Ukrainy rozbrzmiewało wołanie „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal”. Zdawało się, że Obecność przywoływanego Ducha napełnia i uświęca też samą przestrzeń Internetu, w której – tak jak w sercu każdego człowieka –  to co święte, miesza się z tym, co grzeszne. Ostatnie wieczernikowe spotkanie było modlitewnym czuwaniem w Wigilię Pięćdziesiątnicy… Na końcu dzięki – interaktywnym narzędziom internetowym – każdy mógł wylosować dar i owoc Ducha Świętego oraz Słowo Boże – dla siebie.

Nowenna zakończyła się podjętym postanowieniem, aby kontynuować ten „Wieczernik Online” przez wspólne odmawianie Koronki do Ducha Świętego , w każdy poniedziałek w Zoomie . Piękny jest ten „wymierny”owoc Nowenny. Ale mamy nadzieję, że przyniosła ona jeszcze piękniejsze, niewidoczne dla oczu owoce,  w sercach w wielu ludzi na Ukrainie.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty – Inspirator wszelkiego dobrego postępu, za nowe przestrzenie, środki i sposoby głoszenia Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu!

s. Maria CSS

Owoce Ducha Świętego:
Dary Ducha Świętego: