biblia
Pójdź za Mną
29 czerwca 2013
biblia
…obrała najlepszą cząstkę…
19 lipca 2013

Erem

Zamknięta w eremie

ciszą przeniknięta

miłością otulona

erem ubogi

prostszego już nie ma

erem surowy

prawdę odkrywający

Ty i Twoje słowo

oby nic więcej nie było

w eremie mojego serca

s. Pia CSS