Czym jest Huta Ducha Świętego?

Huta jest wydarzeniem , sięgającym swych początków w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Krakowie. To właśnie w 2013 r. w naszych sercach narodziło się pragnienie spotkań, które mogłyby skupiać osoby pragnące uwielbiać Ducha Świętego, ale nie jedynie przez 9 dni, lecz dłużej.


Miłość chodzi zawsze za mną, chodzi za każdym człowiekiem. To jest istotne, to jest prawda, że ta Miłość chodzi za nami krok w krok

Czcigodna Służebnica Boża Siostra Emanuela Kalb CSS

Rozmawiając miedzy sobą, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego nie wiedziały jeszcze, że podobne pragnienie rodzi się w sercach młodych mężczyzn - nowopowstającej gałęzi męskiej Towarzystwa Ducha Świętego. Dziś wiemy że to On rozpalił w naszych wspólnotach chęć „zapalania innych” bliskością Osoby Ducha Świętego. Poznania GO na nowo, poddania Jemu samemu swojego życia i serca „przetopieniu” i „oczyszczeniu” Ogniem Jego obecności. Nazwa „HUTA DUCHA ŚWIĘTEGO”, którą poddali Bracia z Towarzystwa, miała zaciekawić ale nade wszystko wzbudzić większą, głębszą refleksje nad tym, co się dokonuje w czasie naszego trwania w wieczerniku modlitwy, uwielbienia i poznawania Ducha Świętego. Tak też zrodziła się idea comiesięcznych poniedziałkowych spotkań w kościele św. Tomasza przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Po ludzku mogłoby się wydawać, że to tyle… kolejne spotkania z młodzieżą, o mało rozpowszechnionej tematyce- bo poświęconej Osobie Ducha Świętego, ale czy mogły nas one czymś zaskoczyć. Samo spotkanie pewnie NIE ale Duch Święty TAK!

Wydawałoby się, że woda gasi ogień. A Duch Święty powiał właśnie tam gdzie tej wody jest najwięcej… nad samym morzem:) Od 2015r. w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w Ustce Siostry Kanoniczki Ducha Świętego rozpoczęły cykl spotkań poświęconych Osobie Ducha Świętego, przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania, ale również skierowanych do wszystkich wiernych pragnących pogłębić swoją wiarę. Także na Ukrainie w roku 2016 zaczęły odbywać się Huty Ducha Świętego.

Dlaczego HUTA?

Właśnie dlatego, że chcieliśmy zainspirować szczególnie młodych ludzi realizmem a zarazem szaleństwem, bliskością a jednocześnie tajemniczością Ducha Świętego. Trzeba przyznać, że Trzecia Osoba Trójcy Świętej-Duch nawet pod względem teologicznym ma najmniej publikacji, a i w naszej ewangelizacji bardzo często trudno nam przekazać Jej ŻYWĄ OBECNOŚĆ w naszym życiu.

ŚDM, były dla nas światłem, aby nie tracić czasu i iskrą, że trzeba działać, trzeba zgiąć kolana do wspólnej modlitwy, zatrzymać młodego człowieka przed Najświętszym Sakramentem, by to nie nasze słowa go przemieniały, lecz sam Bóg w obfitości swoich darów i owoców.

  • W pierwszym roku podjęliśmy tematy: Duch Święty w biblijnych symbolach: Ogień, Wiatr, Pieczęć, Tchnienie, Namaszczenie, Woda, Nałożenie Rąk
  • Drugi rok miał ukazać nam aktualność, i bliskość: Ducha Świętego w sakramentach świętych: sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych, sakrament bierzmowania, sakrament chrztu świętego
  • Trzeci rok miła na celu wyostrzyć nasze spojrzenie na: Działanie Ducha Świętego w życiu współczesnych świętych
  • Czwarty rok to głębsze wniknięcie w: tajemnice Koronki do Ducha Świętego
Huta Ducha Świętego to spotkania, które w całości poświęcone są DUCHOWI ŚWIETEMU. To ON jest w nich najważniejszy, to osobowe spotkanie wiernych z Żywym Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. „Huta” to jedynie forma , w której proponujemy wiernym różne aspekty wyrażania naszej wiary. Chcemy spotykać się aby „poddać się obróbce” Bożej Miłości, tak jak czyni się to z najtrwalszymi metalami, w „temperaturze” modlitwy, refleksji, milczenia, „ostudzani” łaską Ducha Świętego.

Kraków

  • Kościół św. Krzyża w Krakowie
  • Facebook

Ustka

  • Kościół NMP Gwizdy Morza w Ustce
  • Facebook