Ostatnie pożegnanie ks. Adama Szkópa
30 października 2020
Daj mi słyszeć Twój głos
4 listopada 2020

Jubileusz nad Jeziorem Tanganyika

Jubileusz 800-lecia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Polsce, to również Święto dla Sióstr misjonarek posługujących w Burundi – Bujumbura w dzielnicy Kamenge, leżącej niedaleko Jeziora Tanganika. Dnia 27-ego października 2020 r., w 169-tą rocznicę Odrodzenia naszego Zakonu, siostry misjonarki prowadzące Centrum Zdrowia w dzielnicy Kamenge zorganizowały Święto dla grup apostolskich, z którymi spotykają się na co dzień.

W Święcie wzięli udział pracownicy Centrum Zdrowia, wspólnota sióstr, grupa „Płomyki Ducha Świętego” i grupa ubogich „Naszych Panów”, bo tak ich nazywał nasz Założyciel Ojciec Gwidon. Święto rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, oddając cześć Duchowi Świętemu, a zarazem dziękując za łaski, jakimi obdarzył Bóg Zakon Ducha Świętego. Była tez wspaniała okazja, aby przybliżyć historię naszego Zakonu, charyzmat, jakim siostry żyją, oraz przybycie pierwszych sióstr misjonarek do Burundi.

Najmłodsze nasze siostry przygotowały małe przedstawienie, które wizualnie oddało powstanie Zakonu, jego historię i rozpoczęcie dzieła misyjnego w Burundi, a także przybycie sióstr do Bujumbura – Kamenge, gdzie tutejsze dzieci pozdrawiały siostry „mama bonbon”, wyrażając w ten sposób swoje dziecięce uczucia. Święto zakończyło się wspólnym posiłkiem w radosnej atmosferze i pokoju.

s. Karolina Giża