Dziękczynna Eucharystia Jubileuszowa
21 listopada 2020
„Niezbędnik dla pacjenta”- AKCJA COVID
3 grudnia 2020

Jubileusz w Buraniro

21 listopada 2020, wspólnota sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia z Buraniro przeżywała Mszę świętą dziękczynną na zakończenie Roku Jubileuszowego 800-lecia obecności Zakonu Ducha Świętego w Polsce. Na tą uroczystość Siostry zaprosiły księży z parafii, pracowników z Centrum Zdrowia i tych których zatrudniają, młodzież i dzieci z grupy „Płomyki Ducha Świętego” oraz  rodziców sióstr pochodzących z parafii Buraniro.

Świętowanie rozpoczęto o godz. 11.00 w kaplicy szpitalnej wysłuchaniem historii Zakonu Ducha Świętego przedstawionej przez s. Consolatte Manirakiza. Siostra przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii, podkreśliła w sposób szczególny przybycie Duchaków do Polski na zaproszenie biskupa z Krakowa. Wspomniała, że Zgromadzenie przeżywało już w roku 1975 jubileusz 800-lecia powstania Zakonu i że z okazji tego jubileuszu Zgromadzenie odpowiadając na potrzeby Kościoła uniwersalnego zapragnęło otworzyć placówkę misyjną w jednym z krajów afrykańskich. Tym krajem było Burundi, gdzie pierwsze siostry misjonarki przybyły w roku 1981.

Ci, którzy słuchali: personel Centrum Zdrowia, chorzy, pracownicy domowi, siostry, rodzice sióstr oraz młodzież i dzieci z grupy Płomyki Ducha Świętego byli pod wrażeniem tak długiej i bogatej historii uważając że jest to dzieło Boże. Niektórzy pytali czy teraz też Zgromadzenie otworzy nową placówkę misyjną.

Po konferencji wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej dziękczynnej, której przewodniczył ks. Remy Sinabajije, proboszcz parafii Buraniro. Ks. Proboszcz w homilii podziękował Siostrom za ich apostolstwo na rzecz parafii i całej diecezji. Do sióstr Polek powiedział: „Przybyłyście z Polski do naszego biednego kraju, mało znanego, by nas ewangelizować. Chorzy, ubodzy, personel i my wszyscy tu zebrani, czujemy wielką wdzięczność za waszą posługę przez wszystkie te lata. Widzimy że Zgromadzenie rozwija się tutaj i ma zapewnioną przyszłość, ponieważ otworzyłyście drzwi dla młodych Afrykanek. One są nadzieją Kościoła i dla waszego Zgromadzenia.”

Po Mszy świętej, podczas wspólnego obiadu, panowała atmosfera radości: były przemówienia, występy i tańce. Dużo mówiono o historii Zgromadzenia w przemówieniach, ale także w montażu słowno-muzycznym wykonanym przez „Płomyki Ducha Świętego”. „Płomyki”, wręczając obrus z wyszytym symbolem Ducha Świętego, podziękowały Siostrom ze mogły uczestniczyć w tym święcie i poznać historię Zakonu Ducha Świętego.

Wielu wyrażało swą radość z udziału w tym jubileuszu mówiąc, że jest to jubileusz nas wszystkich. Święto zakończyło się błogosławieństwem ks. Proboszcza.

s. Marie Ange Dusabe CSS