Powrót do Gatara – świadectwo
8 września 2020
Duch Święty wieje, kędy chce
26 września 2020

Jubileuszowa pielgrzymka

Jubileuszowa pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i Towarzystwa Ducha Świętego do Sandomierza odbyła się 12 września 2020 r. Wspólnie z braćmi TDŚ w kościele pw. Ducha Świętego dziękowaliśmy za 800 lat Zakonu Ducha Świętego w Polsce. Sandomierz, a szczególnie kościół Ducha Świętego to dla nas ważne miejsce, ponieważ to tam przed laty bracia posługiwali chorym, samotnym i opuszczonym. Duchacki wystrój kościoła: Zesłanie Ducha Świętego w Ołtarzu głównym, freski na ścianach z historią Zakonu, z Założycielem bł. o. Gwidonem, czy krzyże duchackie, pobudzały do jeszcze większego uwielbienia Boga i wdzięczność za powołanie do rodziny duchackiej.

Wszystkich zebranych w kościele pw. Ducha Świętego przywitała Przełożona Generalna m. Kazimiera Gołębiowska, zachęcając do duchowego przeżycia tego czasu i dziękując za liczne przybycie sióstr i braci. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od przywoływania Ducha Świętego słowami Koronki ku Jego czci. Ojciec Wiesław Wiśniewski – moderator Towarzystwa Ducha Świętego, w konferencji poprowadził nas przez historię tego miejsca, posługę Zakonu Ducha Świętego w Sandomierzu oraz wskazał jak dzisiaj odczytywać charyzmat duchacki.

Najważniejszym momentem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył o. Wiesław. W homilii usłyszeliśmy między innymi takie słowa: „Im głębiej pozwolicie się zanurzyć Duchowi Świętemu w tajemnicy Krzyża, tym bardziej płodnym uczyni wasze życie. (…) Drogie Siostry, kolejna odsłona waszego Jubileuszu 800 lat obecności Zakonu Ducha Świętego w Polsce, życzymy Wam abyście miały w sobie tę odwagę Maryi podążającej za natchnieniami Ducha…„. Liturgię ubogacił chór zakonny pod dyrekcją s. Adriany Miś.

Radość, która wypływała z serc sióstr i braci, zgromadziła nas również przy wspólnym stole oraz spacerach po ulicach Sandomierza. Na zaproszenie ks. mgr Andrzeja Rusak (dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu), mogliśmy zwiedzić Muzeum i zobaczyć starą pieczęć klasztoru duchaków.

Niech Bóg będzie uwielbiony za czas Roku Jubileuszowego, za 800 lat Zakonu Ducha Świętego w Polsce, za posługę naszych poprzedników w Sandomierzu, za czas wspólnego pielgrzymowania, dziękczynienia i zatrzymania w kolejnej stacji tego Roku – w kościele Ducha Świętego w Sandmierzu.

s. Pia CSS