krzyz
„Wszystko Mnieście uczynili” – Droga Krzyżowa
6 maja 2018
Medytacje z Ojcem Gwidonem
6 maja 2018

Kim jest siostra duchaczka?

Kim jestem?… Jestem dziełem Boga, stworzonym dla Jego chwały, stworzonym z miłości i dla miłości … ; człowiekiem, stworzonym na obraz Boży, umiłowanym dzieckiem Ojca, ukrytym w cieniu Jego ręki…Jestem kobietą, którą Pan uwiódł, ujarzmił, przemógł…; oblubienicą poślubioną Chrystusowi na wieki, poślubioną przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, której imię wyryte jest na Chrystusowych dłoniach.

Jestem tą, którą Bóg nazwał Moje w niej upodobanie.
Jestem Wybraną…Jestem tą, która jest kochana do szaleństwa i która pragnie kochać miłością szaloną, której nie rozumie świat.
Jestem …, bo Ty Jesteś Boże…
Jestem duchaczką. Co to znaczy? Kim dla mnie jest duchaczka?
To siostra, która ma intymną zażyłość z Duchem Świętym, która prowadzi z Nim intymny dialog nie ograniczający się jedynie do słów Koronki ku Jego czci i odmawianych ustami modlitw…
To siostra która pragnie Ducha Świętego i głęboko przeżywa spotkanie z Nim…
To ta, która otwiera się na Ducha Świętego na wzór Maryi – otwiera się cała, pozwala, aby zajął w niej całą przestrzeń, jaka w niej jest, aby ją ogarnął…, przeniknął…, wypełnił…, prowadził…
To siostra posłuszna Duchowi Świętemu, która pozwala się Jemu prowadzić… także na pustynię …Rozmiłowana na wzór o. Gwidona w Słowie Bożym, dla której Słowo Boże jest żywe, jest odniesieniem do jej życia. Jak o. Gwidon potrafi Je czytać…, przeżywać…, doświadczać i za Nim iść.
To siostra, dla której znak, jaki nosi na szyi jest siłą i wyjaśnieniem jej życia; dwa krzyże razem: Chrystusa i jej – nie wiadomo gdzie kończy się jeden a zaczyna drugi …Jedno z Chrystusem … Zjednoczenie… i osłonięcie Duchem Świętym…To siostra nieustannie poszukująca Oblicza Chrystusa.Rozmiłowana w Liturgii … Śpiewająca całym życiem pieśń miłości i głęboko przeżywająca Ofiarę Mszy Świętej.
To siostra, której na sercu leży jedność.To naczynie pełne darów i owoców Ducha Świętego.
Duchu Święty, który mnie stwarzasz, kształtujesz, który nadajesz sens mojemu istnieniu, który nadajesz mi tożsamość… Kim Ty jesteś? Niepojęty, Nieogarniony, ukryty…Duchu Święty- niezgłębiona Tajemnico, któż Ciebie pojmie – Ciebie Ojcze ubogich?… Tylko ten, kto w prostocie, pokorze i ubóstwie ducha staje przed Tobą… i w milczeniu słucha… Przyjdź…

Napisała: s. Agnieszka Radziwanowska