Kim jest siostra duchaczka?
6 maja 2018
Nowenna dzień 1
11 maja 2018

Medytacje z Ojcem Gwidonem

Ojciec Gwidon – Założyciel Zakonu Ducha Świętego

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». Hbr 10,1-10, Ps 40, Mk 3, 31-35

 

Ofiary ani daru nie chciałeś

Aleś Mi utworzył ciało
Całopalenia i ofiary za grzech
Nie podobały się Tobie
Wtedy rzekłem:
Oto idę
Duch Święty
Otworzył Twoje ucho
Gwidonie
Wierny Sługo Ewangelii
Otworzył Twoje Serce
Na Słowo Boże
A Ty z pokorą i wspaniałomyślnością
Przyjąłeś wezwanie
I z gorliwością poszedłeś
Drogą wyznaczoną dla Ciebie przez Boga
W zwoju księgi napisano o Mnie
Abym spełniał wolę Twoją, Boże…

 

Pragnienie Boga

Było dla Ciebie ważniejsze
Od majątku
Życia książęcego
Przywilejów
Bycia panem
Wybrałeś inną drogę
Błogosławioną
Drogę Miłości
Stając się sługą
Najmniejszych.

 

Boża droga

Uczyniła Cię świętym
I innych zbliżyła do Boga.
Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą
Ten Mi jest bratem, siostrą i matką.
Słuchając słów Chrystusa
I wypełniając zamysł Boga
Zjednoczyłeś się z Nim.

 

Ojcze z książęcego rodu

Mogłeś składać ofiary biednym
Było ich wielu w Twoim Montpellier
Ale dałeś więcej
Sługo swoich Panów
Wszystko co mogłeś
Całego siebie
Na służbę słabych i bezbronnych
Aż do śmierci.

 

Nie chciałeś ofiary krwawej

Ani z płodów ziemi
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę”.

 

Pomóż Ojcze ubogich i bezdomnych

Poznawać we współczesnym świecie
Drogi miłości miłosiernej
Aby Twoje dzieło
Żyło i owocowało

 

Uproś Ducha Świętego

Pocieszyciela
Ojca Ubogich
Aby codziennie stawać się sługą
Miłości Miłosiernej.