krzyz
Wielki Post – czas miłości!
3 marca 2017
2
Srebrny Jubileusz Domu Ojca Gwidona
6 marca 2017

Moja pustynia

biblia

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu” (Mt 4, 1-11).

Sugestie do modlitwy:

  • Duch wyprowadził Jezusa na pustynię – Pustynia to miejsce pełne niebezpieczeństw, niepewności, pustki, lęku o przetrwanie… – miejsce, gdzie trudno o życie. Każdy człowiek od czasu do czasu w życiu doświadcza “pustyni”… Co jest twoją pustynią? Czy widzisz na niej Jezusa, czy tylko niebezpieczeństwa i trudności? Czy wierzysz, że Jezus jest z Tobą i cię prowadzi do głębszej z Nim zażyłości? … Porozmawiaj szczerze z Jezusem…
  • Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego… – Pustynia to także miejsce działania złego ducha. Ma on swoją taktykę, wobec każdego inną, w zależności od naszych najsłabszych miejsc, w które przemyślnie uderza… Czy znasz taktykę, jaką zły najczęściej stosuje wobec ciebie? Jakie są twoje najczęstsze upadki? Od czego się zaczynają? Jakie potrzeby i zranienia zły najczęściej wykorzystuje? Proś Jezusa o światło, o mądrość, o głęboką relację z Nim, która najlepiej demaskuje podstępy złego… Skup się przede wszystkim na wszechmocy i obecności Jezusa. Od chrztu świętego do Niego należysz…

s. Maria CSS