Odeszła do Pana – s. Urszula Kuca CSS
27 sierpnia 2020
Ludzie Pełni Życia
30 sierpnia 2020

Przyjęcie do postulatu na misjach

Dzień Św. Augustyna (28 sierpnia), naszego Zakonodawcy, w Burundi łączy się z przyjęciem aspirantek do postulatu.

W tym roku zostało przyjęte sześć aspirantek: Benigne, Necelatte, Jeannette, Eddy-Marie, Elizabeth i Aline. Ceremonia przyjęcia odbyła się w domu formacyjnym w Buraniro, w której uczestniczyła cała wspólnota. Po modlitwie południowej siostry zebrane w sali wykładowej przywitały nowe postulantki i życzyły im wytrwania w powołaniu i osiągnięcia zjednoczenia z Chrystusem.

Tego samego dnia, dom formacyjny w Buraniro, po odbyciu rocznego Postulatu, opuściło 10 postulantek, które udały się do Gatara, by przygotować się do 8-dniowych rekolekcji i do rozpoczęcia nowicjatu.

Ciesząc się darem nowych powołań w Burundi ogarniajmy je modlitwą, by otwarte na proces formacji służyły Chrystusowi i bliźnim z miłością i w radości Ducha Świętego.

s. Gabriela Droździel CSS