Wielka radość najmłodszych
9 września 2021
Czciciele Ducha Świętego na Papieskim Szlaku
27 września 2021

Powitanie sióstr w diecezji Mende we Francji

Dnia 23 sierpnia 2021 roku przyjechały z Krakowa do Francji cztery siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego do pracy apostolskiej w parafii Świętego Frézala w Marvejols. Siostry zamieszkały w klasztorze Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej de Monteil.

W niedzielę 12 września 2021 roku podczas Pielgrzymki Parafialnej przy Grobie Świętego Frézala, w miejscowości La Canourque, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Biskup Benoît BERTRAND – ordynariusz diecezji Mende. Na mszy świętej zostały powitane Kanoniczki Ducha Świętego, Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej z Chirac, które dołączyły do wspólnoty oraz siostra ze zgromadzenia Zmartwychwstania Chrystusa. W Eucharystii uczestniczyła także s. Colette diecezjalna referentka oraz siostry z innych zgromadzeń zakonnych, Kapłani i diakoni parafii oraz ks. Jan Jankowski z Beziers, z członkami wspólnoty SYNODIA (Polacy).

W uroczystości byli obecni członkowie trzech Bractw:
– Świętego Frézala
– Matki Bożej Więziennej
– Ducha Świętego z Montpellier.

Czynnie w Eucharystii uczestniczyli zgromadzeni parafianie, służba liturgiczna i dzieci.

W Liturgię Słowa zostali włączeni przedstawiciele poszczególnych grup. Psalm responsoryjny po polsku śpiewała s. Dobromiła Kurek radna generalna, która przyjechała wraz z s. Aldoną Gęgotek i reprezentowała Przełożoną generalną m. Kazimierę Gołębiowską, przebywającą w tym czasie w Burundi.

W homilii ks. Biskup Benoît podkreślił rolę parafii jako wspólnoty, domu modlitwy i wzajemnej pomocy. Przekazał także błogosławieństwo papieża Franciszka, z którym spotkał się w przeddzień uroczystości na Watykanie, w ramach wizyty ad limina biskupów tego regionu.

Na zakończenie Mszy świętej ks. Biskup oficjalnie przyjął siostry naszego Zgromadzenia do wspólnoty diecezjalnej, powierzając misję ewangelizacyjną – zgodną z charyzmatem – w parafii Świętego Frézala w Marvejols.

Siostra Dobromiła w imieniu Przełożonej Generalnej Matki Kazimiery, powitała ks. Biskupa i wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, a S. Przełożona Talita Rząca odczytała list Matki Kazimiery, skierowany do Biskupa z tej okazji. Następnie s. Teresa Goretti w imieniu Przełożonej prowincjalnej Sióstr Dominikanek z Monteils, przekazała klucz do ich domu w Marvejols, w którym zamieszkały nasze siostry.

Ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa pasterskiego siostrom, a ks. Proboszcz Jacques  RODIER przekazał symboliczne pamiątki. Siostry naszego Zgromadzenia otrzymały Krzyż Duchacki wycięty w drewnie, 3 małe kamyki z dawnej kaplicy Ducha Świętego w Montpellier (z XII wieku), 1 kamień z fundamentów domu generalnego w Krakowie, które zostały umieszczone na kamiennej dachówce z dachu kaplicy sióstr Dominikanek z Marvejols oraz świeczkę symbolizującą radość tej nowej fundacji zakonnej.

Po Mszy świętej siostry otoczyły Grób Świętego Frézala, prosząc o Jego wstawiennictwo u Boga w podejmowanym apostolstwie parafialnym.

Uroczystość zakończyła się piknikiem na świeżym powietrzu, na polanie.

s. Irena Drozd CSS