Po raz pierwszy od ośmiu wieków
8 września 2021
Powitanie sióstr w diecezji Mende we Francji
12 września 2021

Wielka radość najmłodszych

Gatara, 9 września 2021 roku. Zacisze nowicjackie w tych ostatnich dniach napełniło się ogromem łask i darów. Początkiem tych wielkich wydarzeń było przybycie Naszej Przełożonej generalnej i sióstr z Polski. Przywiozły nam radość i entuzjazm, wdzięczność Bogu za dar naszych misji na afrykańskiej ziemi, za dar dzieła formacji. Tak bardzo odczułyśmy, że nasze misje są radością Zgromadzenia i są wspierane przez modlitwy i ofiary duchowe wszystkich wspólnot.

Czas pobytu m. Kazimiery Gołębiowskiej w Burundi to wiele ważnych wydarzeń: pierwsze śluby wieczyste na afrykańskiej ziemi, pierwsze śluby naszych dwóch sióstr, odnowienie ślubów czasowych sióstr juniorystek, przyjęcie do nowicjatu i w końcu ważny dzień dla najmłodszych: przyjęcie do postulatu. W czwartkowy wieczór w naszej nowicjackiej kaplicy pięć aspirantek wyraziło swoje pragnienie ofiarowania swojego życia Bogu w naszym Zgromadzeniu wkraczając w postulanckie życie. Postulantki Emma, Lidia, Nadine, Marie Chantal, Odette otrzymały koronkę do Ducha Świętego. Napełnione radością, otoczone modlitwą i bliskością siostrzaną rozpoczęły nowy etap życia. Przełożona generalna m. Kazimiera oddała je pod opiekę mistrzyni postulatu s. Dolores Roś.

Otoczmy postulantki naszą modlitwą, by był to dla nich czas wielkiego wzrostu.

s. Gwidona CSS