DSC01221
Rekolekcje z praktyką
12 lutego 2016
biblia
Jego słuchajcie
21 lutego 2016

…przebywał w Duchu na pustyni…

biblia

I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4,1-13)

  • …czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni… Jezus prowadzony przez Ducha Świętego poszedł na pustynię! Każda pustynia w naszym życiu jest działaniem Ducha Świętego… jest Jego prowadzeniem! Można pomyśleć, że Jezus miał tylko trzy lata, aby nauczać i uzdrawiać i że szkoda czasu na pustynię… aż 40 dni po ludzku patrząc zmarnowane. Po co mamy pozwalać Duchowi Świętemu się prowadzić… czasami nawet na pustynię? Odpowiedź jest prosta: Gdyby nie pustynia, to skąd mamy czerpać moc… moc Ducha? Jezus po pustyni i kuszeniu z mocą Ducha powrócił, aby nauczać i uzdrawiać.
  • …odczuł głód… Zastanów się dzisiaj, co dla Ciebie jest pustynią? Gdzie Duch Święty chce Cię poprowadzić? Z czego Ty musisz zrezygnować na te 40 dni? Czy jesteś w stanie pozwolić Duchowi Świętemu działaś w swoim życiu… prowadzić się? Czy jesteś w stanie nawet po ludzku patrząc stracić czas?

Módl się dzisiaj razem ze mną, do Ducha Świętego….

Duchu Święty, prowadź mnie… prowadź i działaj we mnie tak jak Ty chcesz!

Niech to co we mnie potrzebuje uzdrowienia zostanie uzdrowione…

Niech to co powstrzymuje mnie, aby dać Ci się prowadzić zostanie przez Ciebie zwyciężone!

Duchu Święty potrzebuję oczyszczenia, potrzebuję Twojej mocy!

Veni… przyjdź Duchu Święty!

s. Pia CSS