Zesłanie Ducha Świętego w nowicjacie w Gatara
12 czerwca 2020
Kielecki dzień skupienia – Jubileusz
24 czerwca 2020

Świętowanie w Busku Zdroju

14 czerwca w kościele pw. św. Brata Alberta w Busku Zdroju na rozpoczęcie Eucharystii rozbrzmiała pieśń – Hymn Roku Jubileuszowego 800-lecia Zakonu Ducha Świętego w Polsce – „Za 800 lat na polskiej ziemi, czynów miłosierdzia w Duchu Świętym„, śpiewana przez SS. Kanoniczki Ducha Świętego z Buska Zdroju. Nasze świętowanie Jubileuszu trwa i dojrzewa w nas, znajduje też miejsce w sercach ludzi, do których jesteśmy posłane.

Dzisiejsza Eucharystia to kolejny krok świętowania Jubileuszu w Busku Zdroju. Wcześniej obyło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawianej w buskich kościołach według myśli z Dziennika Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb oraz czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, gdzie z mocą wyśpiewałyśmy Wezwania do Ducha Świętego i rozważałyśmy tajemnice Koronki do Ducha Świętego. Dar Mszy św. celebrowanej przez Ks. Prob. Marka Podyme za Zgromadzenie i naszą buską wspólnotę i słowa homilii wygłoszonej przez Ks. Dariusza Węgrzyna, skłoniły nas i wiernych uczestniczących w Eucharystii do głębokich przemyśleń i wzbudziły w nas radość i wdzięczność za naszą Duchacką historię, powołanie, konsekrację i służbę w duchu charyzmatu miłości miłosiernej. „Gdy człowiek z trudem, ale mówi: Boże będziesz częścią mojego życia. Siostry Duchaczki – nie z mniejszym trudem – mówią: Boże ja chce być częścią Twojego Życia! Siostry Duchaczki, przeciwnie do logiki świata – One chcą być choćby najmniejszą cząstką Bożego Życia w świecie.”

Po Eucharystii wierni oglądali z zainteresowaniem wystawę jubileuszową i nabywali Koronki Ducha Świętego, składając nam życzenia i dziękując za naszą obecność i pracę na buskiej ziemi

s. Kazimiera CSS