biblia
Nie myślisz o tym, co Boże…
31 sierpnia 2014
biblia
…wyszedł wczesnym rankiem…
21 września 2014

Tak bowiem Bóg umiłował świat…

biblia

Święto Podwyższenia Krzyża świętego

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3,13-17

  • Tak bowiem Bóg umiłował świat… Jak umiłował Ciebie i mnie Bóg? Naprawdę chcesz znać odpowiedź? Odpowiedzią na pytanie jak bardzo Bóg nas kocha jest jedno słowo: KRZYŻ. On oddał za nas własnego Syna, a my często nie jesteśmy w stanie oddać Mu siebie… Czy znajdziesz dzisiaj czas, by spojrzeć na krzyż? By pomyśleć pod krzyżem o Bożej miłości? Dlaczego krzyż stał się dla wielu ludzi obojętny? Dlaczego patrząc na niego nic nie czują? Czy i Ty jesteś zimnym kamieniem, który nic nie czuje, nikogo nie potrzebuje? Czy może jest nadal w Tobie pamięć o wielkich dziełach Bożych dokonanych w Twoim życiu… o wielkiej miłości Boga do Ciebie? Warto dzisiaj w tej chwili spotkania z Bożym Słowem i adoracji Jego krzyża przypomnieć sobie te dzieła, których Bóg dokonał i wciąż dokonuje… te momenty kiedy po ludzku wydawało się, że już “koniec”… te chwile kiedy byłeś/aś najbardziej słaby/a i jedyna myśl, która Ci towarzyszyła to, że takiej osoby nikt nie może kochać… a On wciąż mówił Ci wtedy: kocham! Spójrz dzisiaj na krzyż…

s. Pia CSS