Adwentowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego w Krakowie
14 grudnia 2016
Rekolekcje i wigilia dla bezdomnych
21 grudnia 2016

… uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański…

biblia

IV Niedziela Adwentu

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Mt 1, 18- 24

  • … za sprawą Ducha Świętego… z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Dziękujmy za rolę Ducha Świętego w historii zbawienia. Dziękujmy i uwielbiajmy Go za Jego działanie dzisiaj.
  • A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie… Czy dostrzegam jak w moim życiu wypełnia się słowo Pana? Jak reaguję na słowo Pana – nie dowierzam czy ufam? Czy oczekuję wypełnienia?
  • … porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Czy dostrzegam obecność Pana?
  • … Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański… Spójrz na posłuszeństwo św. Józefa. Jaka jest Jego wiara… Czyni to, co usłyszał we śnie. Jak bardzo otwarty był na głos Pana… Jaka w Nim wrażliwość… A moja? Bóg oczekiwał nie tylko na “tak” Maryi, ale też na “tak” Józefa. Oczekuje też na moje i twoje.

s. Agnieszka CSS