Powołani do wolności
22 marca 2021
Odeszła do Pana – s. Justyna Kobylak CSS
30 marca 2021

40. lecie misji w Afryce

27 marzec 2021 r. to dla naszego Dzieła Misyjnego w Burundi  dzień szczególnej radości i wdzięczności Bogu i ludziom.

25 marca 2021 r. minęło 40 lat od pierwszego spotkania Naszego Zgromadzenia w osobach sióstr misjonarek z Afryką, a szczególnie Burundi.

25 marca 1981 r. do Burundi przyleciały trzy siostry:  siostra Ambrozja Burza, siostra Terezyta Franus  i siostra Anna Bałabańska, po kilku miesiącach dołączyła siostra Ancilla Otoka.

Dziś sióstr misjonarek z Polski  jest 12, sióstr Afrykanek 10 i młodzieży w formacji 23 osoby. Wierne trwanie naszych pierwszych sióstr zrodziło owoce chwały Bożej, przyniosło pożytek ludziom i przekazało Kościołowi w Burundi w osobach nowych powołań charyzmat Założyciela Gwidona z Montpellier.

Wspólna dziękczynna Eucharystia w nowicjacie, przedstawione historie każdej ze wspólnot, tradycyjne tańce młodzieży, a także wspólny posiłek, były czasem wspomnień i okazją do dziękczynienia.

Dołączę kilka słów wdzięczności wypowiedzianych przez nasze siostry nowicjuszki podczas tego dnia.
„Pierwsze siostry misjonarki były dla naszego ludu jak promyki słońca, oświetlając i ogrzewając ludzkie serca. Przyjmowały każdego bez różnicy, lecząc i opatrując rany serca i ciała. Pragniemy wam powiedzieć drogie siostry w Polsce, że to One nam wyznaczyły szlak naśladowania Chrystusa. Strzegąc z miłością i siłą ducha krzyż misyjny, otrzymany w dniu posłania, przeszły przez wszelkie trudy i niewygody, różnice kultur i zawieruchy wojny domowej, a tego krzyża nigdy nie porzuciły.”

Na zakończenie tego świątecznego spotkania do sióstr i wszystkich obecnych skierował również kilka słów ksiądz kapelan nowicjatu Melchiade MINANI: „40 lat obecności sióstr Ducha Świętego to dar, który Pan Bóg udzielił Kościołowi w Burundi i całej społeczności, by umocnić jedność tego ludu poprzez świadectwo Miłości Miłosiernej ” i cytując słowa Św. Jana Pawła II powiedział: życie i posługa sióstr misjonarek „to piękna woń Chrystusa„.

Wchodzimy  w nowe lata posługi dzieła misyjnego nasze Zgromadzenia z nadzieją i ufnością, że rozpoczęte dzieło i charyzmat Założyciela podejmą wielkodusznie siostry Burundki.

Nowicjat z Burundi
GATARA