Zielone Świątki w Warszawie
2 czerwca 2020
Język miłości zrozumiały dla wszystkich…
3 czerwca 2020

Rzym woła o Ducha Świętego

Wielką radością jest dla nas, że dane nam było oczekiwać na Zesłanie Ducha Świętego wraz z całą parafią Chrystusa Króla, w której posługujemy. To czas szczególny, gdy z jednej strony widoczna jest tęsknota za Bogiem, za Eucharystią, a z drugiej strony – jednoczące działanie Ducha Świętego. Dostrzegamy, jak Duch Święty jednoczy serca, zabiera lęk.

Trwając w naszym rzymskim Wieczerniku wspólnie wołaliśmy i wołamy każdego dnia:

Duchu Chrystusa przyjdź! Wypełnij nasze wnętrze!
Przemień nasze patrzenie.
Pozwól zobaczyć dobroć Boga.
Przyjdź  i tchnij w tych, którzy nie mają życia.

s. Rozalia CSS