milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

DZIEŃ VI. Epikleza. Symbol Ducha Świętego: Gołębica.

+ Śpiew: Panie, niech tchnienie Ducha Świętego oczyści serca nasze
I rosą łaski niech je użyźni.
O, przybądź, Duchu Święty, serca Twych wiernych napełń i zapal ogień (2x) Twojej Miłości!

+ „Granice Wieczernika rozszerzyły się na całą ziemię i Zesłanie Ducha Świętego przedłuża się w Kościele i w świecie dla każdego głosu, który Go wzywa”. Jakże cenna i pocieszająca jest ta sugestia bł. Eleny Guerry; jaką budzi w nas radość i nadzieję, że choć tak bardzo odległe w czasie i miejscu od jerozolimskiego Wieczernika, również i nas – tu i teraz – obejmują jego ściany. Również i my odnajdujemy się w tej przestrzeni uświęconej Ostatnią Wieczerzą naszego Pana i zstąpieniem Ducha Świętego na Maryję i Apostołów.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza, za możliwość uczestniczenia w rzeczywistościach nadprzyrodzonych, których nie ogranicza ani miejsce, ani czas, ani przynależność narodowa czy osobiste powołanie. Chrystusowy Wieczernik jest otwarty dla wszystkich pokoleń, ras, języków, ludów i narodów, dla mężczyzn i kobiet, dzieci i starców, świętych i grzeszników… Dlatego nie wahamy się wejść do tej „sali na górze” (Mk 14,15) my sami, ani nie wahamy się wypełnić Wieczernika wprowadzając doń wszystkich, dla których pragniemy nadprzyrodzonej rzeczywistości zstąpienia Ducha Świętego.

• W granice Wieczernika wprowadzamy przede wszystkim tych, którzy sami do niego nie wejdą, bo nie czują takiej potrzeby – grzesznych, słabych, błądzących, pogubioną na bezdrożach młodzież, osoby zniewolone przez złego ducha, uzależnionych i tych, co Chrystusa jeszcze nie poznali. – Zauważ ich, Duchu Święty i nie pozwól, aby wyszli stąd nieprzeminieni… (cisza)

• Wchodzimy do Wieczernika razem z wszystkimi, którzy są nam bliscy i drodzy – z naszych rodzin, wspólnot, z powierzonych naszej opiece, naszej trosce czy modlitwie, szczególnie chorych, doświadczanych i tych, którym nie potrafimy pomóc. Niech każdego z osobna dotknie Twoja, Duchu Święty, łaska… (cisza)

• Chcemy zgromadzić w Wieczerniku tych, „którzy się tam narodzili”, a za których zobowiązałyśmy się modlić w sposób szczególny – wszystkich kapłanów i przygotowujących się do kapłaństwa. „Rozpal w nich, Duchu Święty, na nowo charyzmat Boży, który jest w nich przez nałożenie rąk” (por.: 2 Tm 1,6)… (cisza)

• Ponieważ duchowe granice Wieczernika nie mają granic, wprowadzamy do niego całą ludzkość z jej cierpieniami, nadziejami, dążeniami, z panującą wśród niej niesprawiedliwością, niepokojem, przemocą i podziałami. Przyjdź, Duchu Święty, Gołębico Boża, Gołębico Pokoju, łagodności, ukojenia i odnów oblicze całej Ziemi… (cisza)

+ Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa; Duch Twój Święty niech dotknie nas…

+ Przyjdź, Duchu Święty, po tysiąckroć przyzywany! Przyjdź jako odpowiedź na niezliczone, codzienne „Veni”, jakie z ziemi unosi się ku Tobie; jako odpowiedź na ufne nadzieje i błagania. Przyjdź w fali Ognia nowej Pięćdziesiątnicy! Nawiedź nasz Wieczernik i wszystkie Wieczerniki, w których wierni tak dziś, jak 2000 lat temu oczekują Ciebie. Nawiedź nas, przyjdź, wsłuchaj się w ten modlitewny huragan, jaki w tych dniach unosi się z Ziemi ku Niebu. Wsłuchaj się także w to jedno wielkie uwielbienie Ciebie, który jesteś Miłością, Darem, Uświęceniem. Uwielbiamy Cię za to, czym jesteś; uwielbiamy Cię i za to czym czynisz nas…

+ Śpiew: Uwielbiam Ciebie, Światło dusz… (s. A. Miś)