milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

DZIEŃ VIII. Świeżość, nowość życia. Symbol Ducha Świętego: Wiatr.

+ Śpiew: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp (2x)
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą; Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

+ Oto stajemy przed Tobą, Duchu Święty z całym bagażem naszego życia, naszej przeszłości; świadomi tego, że abyś mógł zstąpić na nas z całą nowością Bożego życia, niejedno musisz w nas złamać i skruszyć. Aby dać nam serca z ciała trzeba, byś wpierw, jak mówi Pan przez proroka Ezechiela, zabrał nam serca kamienne. Do tego proroka powiedział Pan: „prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli” (Ez 37,9). Dlatego i my sami wołamy do Ciebie: z czterech wiatrów przybądź, Duchu i powiej po tych naszych sercach kamiennych. Dlatego też pozwól, Duchu Święty – Ty, który jesteś świętym, Bożym Wichrem, że wystawimy nasze serca, a także nasze umysły, naszą wolę, która nie zawsze pokrywa się z Twoją – na działanie tego Wichru, który ma moc złamać i skruszyć. Natchnij nas mocą i pokorą, abyśmy przed działaniem tego Wichru nie bronili się. Dotknij nas, abyśmy całą swoją istotą pragnęli nowości życia, którą zbudujesz na gruzach naszego starego człowieka… (cisza)

+ Nasz Pan, Jezus Chrystus chce, byśmy się stali nowym stworzeniem, ale też poucza, że „nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków” (por.Mk 2,22), dlatego wskazuje sposób i Sprawcę duchowej odnowy: „Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,7-8)…

Idziemy, Panie, za Twoją sugestią i prosimy Cię abyś w tych dniach, razem z Ojcem wylewał na nas Twojego Ducha; Tego, w którego mocy jest zaszczepić w nas nowe życie. Dla jednych może ono przyjść w łamiącym i kruszącym wichrze, innym może być dane poprzez „uderzenie gwałtownego wiatru” (Dz 2,2) jak w dzień Zielonych Świąt, jeszcze inni przyjmą je w szmerze łagodnego powiewu. Istotne jest, byśmy się pozwolili przewietrzyć i przyjęli w siebie niesioną przez ten Boży Wiatr nowość i świeżość życia. „My wszyscy – jak powiedział Ojciec święty Paweł VI – musimy wystawić się na , na tajemnicze tchnienie Ducha Świętego”. Dlatego prosimy Cię – daj nam o, Panie, nowe serce i nowego ducha tchnij w nasze wnętrze.

+ Śpiew: Daj nam o, Panie, nowe serce i nowego ducha tchnij w nasze wnętrze…

+ Gdy na Apostołów zstąpił Duch Święty, napełnił również cały dom, w którym przebywali. Im więcej przyjmiemy Ducha Świętego w siebie, tym bardziej będzie nim napełniony dom i środowisko, w którym przebywamy…

Chcę przyjmować Cię, Duchu Święty w siebie pragnąc, aby Twa przemieniająca Obecność emanowała także na innych. Pragnę przyjmować Cię, Duchu Święty, w siebie coraz pełniej, aby we mnie coraz mniej było mnie; aby moje życie stało się całkowicie nowe… (cisza)

+ Śpiew: To Tyś jest Miłością… (s. A. Miś)