milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

DZIEŃ IX. Adoracja. Sól.

+ Śpiew: Niechaj zjednoczy nas jedno w modlitwie (2x)
Niech Miłość Boża będzie z nami i uczestnictwo Ducha Świętego.
Wówczas będziemy mogli jednomyślnie jednymi ustami wielbić Boga.

+ Wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże – uwielbiamy Cię za cały czas upływającej nowenny: za czas, za wspólnotę modlitwy, za Twoją Obecność, która nasłuchiwała, cała otwarta na nas. Dziękujemy za łaski otrzymane w czasie tej nowenny i te, które nam jeszcze przygotowałeś. Ukochany, Boży Duchu – uwielbiony bądź! Pragniemy, abyś dziś dobro, jakie w nas złożyłeś utrwalił i umocnił i aby nasze wołanie do Ciebie stało się naszą codzienną potrzebą i nadawało smak całemu naszemu życiu. Niech to wyrazi przyjęty przez nas znak poświęconej soli, której rolą jest właśnie utrwalać, konserwować, nadawać smak. Niech trwają w nas myśli i dobre natchnienia, Twoje światło i działanie.

(Poświęcona sól, symbolizująca utrwalenie w nas Bożego działania
i nadanie naszemu życiu duchowego smaku jest przygotowana do zabrania przy wejściu).

Duchu Przenajświętszy, przez cały czas tej nowenny w szczególny sposób byłeś cały dla nas. Dziś my, w sposób szczególny pragniemy być cali dla Ciebie. Całą uwagę, wszystkie nasze władze skupiamy jedynie na Tobie. Cały czas jest tylko dla Ciebie. Jesteś nam tak bliski, umiłowany, ważny, że nie wystarcza nam odmówienie takiej, czy innej modlitwy, spędzenie czasu na przedstawianiu Ci naszych spraw. Przychodzimy, by po prostu z Tobą być, patrzeć na Ciebie, słuchać, zapatrzeć się i zasłuchać i dla Ciebie stracić czas. Wprowadź nas w głęboką ciszę, gdzie nie będą przeszkadzać Ci nasze słowa, wyobraźnia, uczucia; w ciszę, w której Ty najswobodniej możesz działać. Wycisz nas. Duchu ciszy otwartej na Boga – przyjdź!… (długa cisza)

s. Marionilla Morawiec