20 listopada 2016
biblia

… lud stał i patrzył.

XXXIV Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, […]