27 grudnia 2015
biblia

Czemuście Mnie szukali?

Niedziela Świętej Rodziny Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych […]