24 stycznia 2015
biblia

… sprawię, że się staniecie rybakami ludzi

III Niedziela zwykła Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się […]