4 października 2014
biblia

…i jest cudem w naszych oczach

XXVII Niedziela Zwykła Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, […]
28 czerwca 2015
biblia

… wierz tylko!

XIII Niedziela Zwykła Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. […]