7 czerwca 2014

Duch Święty szuka…mieszkania w nas

10 czerwca 2014

Duch Święty..działa także w nocy.

7 marca 2015
biblia

… z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

III niedziela Wielkiego Postu Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali […]