28 marca 2015
biblia

Witaj, Królu żydowski!

Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: […]