27 września 2014
biblia

Nie chcę.

XXVI Niedziela zwykła Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj […]