9 marca 2014
biblia

… odczuł w końcu głód

I Niedziela Wielkiego Postu Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. […]
8 lutego 2015
biblia

Wszyscy Cię szukają

V Niedziela zwykła Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli […]
21 lutego 2015
biblia

Duch wyprowadził Go na pustynię…

I Niedziela Wielkiego Postu Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali […]
14 lutego 2016
biblia

…przebywał w Duchu na pustyni…

I Niedziela Wielkiego Postu Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w […]