18 stycznia 2015
biblia

Czego szukacie?

II Niedziela Zwykła Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za […]
8 lutego 2015
biblia

Wszyscy Cię szukają

V Niedziela zwykła Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli […]
27 grudnia 2015
biblia

Czemuście Mnie szukali?

Niedziela Świętej Rodziny Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych […]
24 kwietnia 2016
biblia

Będziecie Mnie szukać…

V niedziela wielkanocna Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został […]