28 sierpnia 2013
wojtyla3

Nad Rzymem krążą Klucze Piotrowe

Wszystkim znany jest charyzmat nawiązywania relacji krakowskiego księdza, a następnie biskupa i kardynała Karola Wojtyły ze spotykanymi osobami. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego miały także wielorakie okazje […]
28 sierpnia 2013
s_karolina

Będę się za Siostrę modlił

Z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II spotkałam się po raz pierwszy na Błoniach Krakowskich 10 czerwca 1979 roku. Moją ambicją było to, aby Ojciec Święty […]
28 sierpnia 2013
s_bronislawa1

On był z Kielichem

Kiedy spotkała siostra Karola Wojtyłę? s. Bronisława Mastalerz: Karola Wojtyłę spotkałam jako Biskupa, kiedy przyszedł przed moimi ślubowi wieczystymi na wizytację kanoniczną na Szpitalną (Kraków, Dom […]
28 sierpnia 2013
s_marionilla

Prosty w swej wielkości

O Ojcu Świętym Janie Pawle II powiedziano już i napisano tomy wielkich słów, przypomniano nieocenione zasługi dla Kościoła i świata, zwrócono uwagę na nieprzeciętne dary i […]
28 sierpnia 2013
nr7

Umiał znaleźć wspólny język

Możliwość wyjazdu na beatyfikację Jana Pawła II, zaskoczyła mnie, nie spodziewałam się, że będę mogła osobiście uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach. Bł. Jan Paweł II ujmował […]
28 sierpnia 2013
2011.05.02_15h32

Stanął na drodze mojego powołania

Beatyfikacja Ojca Świętego JANA PAWŁA II , była dla mnie czasem wielkiej łaski, a zarazem wdzięczności Panu Bogu, za Tego Wielkiego Człowieka, którego Dobry Bóg, w […]
28 sierpnia 2013
s_arkadia4

Przyciągał jak magnes

Jan Paweł II – człowiek wielkiej modlitwy, zawsze otwarty na drugiego człowieka. Poświęcił czas, by z każdym porozmawiać, zainteresować się jego życiem i pobłogosławić. Wrażliwy na […]
28 sierpnia 2013
nr10

Wymagał, bo kochał

Kiedy byłam małym dzieckiem usłyszałam słowa, dziś bł. Jana Pawła II : „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Nie rozumiałam znaczenia tych słów, […]
28 sierpnia 2013
JPII

Ten prawdziwie był Bożym Człwiekiem

Cieszę się, że przyszło mi żyć na przełomie tysiącleci, w dobie politycznych przemian w Europie a przede wszystkim wielkiego tchnienia Ducha Świętego na Kościół i świat […]
29 sierpnia 2013
2011.05.01_12h34

„Chwila jest szatą Boga”

1 maja 2011 roku – niedziela…. Wyjątkowy dzień dla całego Kościoła, każdego człowieka, dla mnie. Pielgrzymka, w której brałam udział, „rozsypana” była na wiele małych chwil, […]
29 sierpnia 2013
s_alana

„Śledzony” Papież

Kiedy Siostra spotkała ks.Kardynała Karola Wojtyłę? Moje pierwsze spotkanie z Karolem Wojtyłą było w Krakowie, w 1962 roku. Wizytował On wtedy parafię Mariacką, do której przynależał […]
29 sierpnia 2013
s_czeslawa

Dobrocią silny

W czerwcu 1991r. pojechałam z pielgrzymką z Ustki do Rzymu. Jechaliśmy przez Czechy, Austrię i Niemcy zwiedzając różnie piękne sanktuaria. Było cudownie. Przyjechaliśmy do Rzymu zwiedzaliśmy […]