22 marca 2015

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste… Podszedł Szymon Cyrenejczyk. Nie dlatego, że chciał, ale że mu kazano. Nie dziwisz się Jezu, Ani nie tłumaczysz, ale patrzysz […]