31 stycznia 2015
biblia

Czy Jezus może zadziwić?

4 niedziela zwykła B “Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma […]