27 lutego 2016
biblia

… jeszcze na ten rok je pozostaw… może wyda owoc

III Niedziela Wielkiego Postu W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż […]