20 grudnia 2015
biblia

…poszła z pośpiechem…

IV Niedziela Adwentu W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i […]