28 grudnia 2014
biblia

…on wziął Je w objęcia…

Niedziela Świętej Rodziny Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: […]