12 października 2014
biblia

Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście…

XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień Papieski Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu […]