2 kwietnia 2021

CHMIELNICKA DROGA KRZYŻOWA 2021

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.  I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a […]