14 lutego 2016
biblia

…przebywał w Duchu na pustyni…

I Niedziela Wielkiego Postu Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w […]