30 marca 2014
biblia

…stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże

IV niedziela Wielkiego Postu Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – […]
25 marca 2017
biblia

Wierzę, Panie!

IV Niedziela Wielkiego Postu Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – […]