18 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (IX)

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego zmartwychwstania… Jezu patrzę na Twe Oblicze umęczone, poranione, ale widzę dalej… widzę pełne blasku Oblicze Najpiękniejszego z synów ludzkich. Jezu patrząc […]