24 listopada 2013
biblia

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

34. niedziela Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli […]
23 listopada 2014
biblia

Król im odpowie…

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim […]
28 marca 2015
biblia

Witaj, Królu żydowski!

Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: […]
21 listopada 2015
biblia

… na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.

XXXIV Niedziela Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli […]
20 listopada 2016
biblia

… lud stał i patrzył.

XXXIV Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, […]
9 kwietnia 2017
biblia

Oto Król twój przychodzi do ciebie…

Niedziela Palmowa- Niedziela Męki Pańskiej Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie […]
25 listopada 2017
biblia

Kiedy widzieliśmy Cię…?

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie […]