28 listopada 2013
biblia

Przyjdzie jak złodziej

I Niedziela Adwentu A „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili […]
28 listopada 2015
biblia

Czuwajcie i módlcie się…

I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego […]