9 maja 2015
biblia

Ja was wybrałem…

VI Niedziela Wielkanocna Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, […]